KFUM Fodbold Events Sponsor Billeder Kalender Turneringer/Kampe Klubdragter Kantine Kontakt Bestyrelse Find os
IKAST KFUM FODBOLD
Om klubben
Ikast KFUM Fodbold er afhængige af din hjælp, hvad enten du er forælder eller spiller.
 
For at klubben kan køre rundt er der brug for frivillige til vores forskellige arrangementer, heriblandt vores populære stævne Ikast KFUM CUP men også på almindelige træningsaftener, hvor der skal sælges slik og måske laves en toast eller to. Desuden er klubben også meget interesserede i at få kontakt til engagerede mennesker som kunne tænke sig at afprøve en karriere som fodboldtræner, hvad enten det er for vores helt unge mennesker eller højere oppe i rækkerne.

Den nuværende situation i klubben er desværre den, at mange opgaver ligger på forholdsvis få skuldre. Som fodboldklub med mange medlemmer er vi meget afhængige af en aktiv indsats fra vores medlemmer samt forældre. Det kræver ikke mange ressourcer at give en time eller to om måneden til et godt formål, sat i forhold til den betydning det vil få for vores klub.
   
 
Formål med Ikast KFUMs ungdomsafdeling:
Formålet med Ikast KFUM er gennem nøje planlagt træning, der bygger på den holdning, som ac spejler sig i DBU's træner uddannelse, nemlig at tilgodese hvert enkelt medlems ønske og dygtiggørelse inden for det fodboldmæssige områder.

For at opnå dette må der til stadighed arbejdes på at få skabt det bedst mulige forhold mellem spillere, trænere og forældrer. Med andre ord at skabe et miljø, hvor alle kan trives.

Målet medfører, at klubben kan kvalificere sine bedste ungdomshold til de bedste rækker - dvs. mesterrækker og A-rækkerne. For derigennem at skabe basis for etablering og fornyelse af en seniorafdelingm, en fornyelse, der vil kunne klare sig såvel teknisk, taktisk, fysisk og psykisk.

For at sikre bredden i klubben tilbydes fodbold for de yngste på legelignende basis, hvor resultaterne kommer i anden række. Det er vigtigt, at alle kommer til at spille kampe.

For at sikre træningens kvalitet må klubben sørge for, at trænerstaben består af engagerede trænere, der til stadighed fornyer og digtiggør sig, ved deltagelse i interne kurser og møder, samt DBU's trænerkusus.

Uddannelse:
Det vil altid være i Ikast KFUM's interesse, at have veluddannede og gode ledere, trænere og dommere. Klubben er derfor interesseret i at så mange som muligt videreuddanner sig på diverse kurser. Ligeledes er klubben interesseret i at så mange som muligt uddanner sig til dommer. Kursusudgifter i denne forbindelse betales af Ikast KFUM Fodbold, under forudsætning af at kurset gennemføres. Rejse og fortæring(når dette ikke er indeholdt i kursusprisen) betales af kursisten.

Kørsel til udekampe:
Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til forældrekørsel ved udekampe.

Nye spillere:
Husk at nye spillere ikke må spille kampe for klubben før denne har modtaget spillerlicens - hvis altså spilleren tidligere har spillet for en anden klub.
Spillere der ikke er blevet registreret ved tilmeldingsmødet, skal ved første træningsaften registreres, og navnet videregives til kasserer der sørger for kontingentopkrævning.

Sponsorudvalg:
Det er i alles interesse, at være med til at finde sponsorer til Ikast KFUM Fodbold, og alle sponsorater der aftales, tilfalder klubben, men den pågældende afdeling kan søge om selv at få det sponserede beløb, eller dele deraf. Hvis ikke det kollidere med klubbens sponsoraftale.
Det er sponsorudvalgets opgave at søge og opretholde/vedligeholde forbindelser til nye såvel som gamle sponsorer.

Økonomistyring i afdelingerne:
Ikast KFUM Fodbold er økonomisk ansvarlig for følgende:
 • Klubben ansætter og aflønner trænere i samtlige afdelinger og det tilstræbes at alle kontrakter er udfærdiget inden årets udløb for kontrakter gældende for den kommende sæson.
  • Klubben dækker udgifter til relevante trænderuddannelser, men der skal i hvert enkelt tilfælde sæges i økonomiudvalget inden man tilmelder sig et kursus
  • Klubben leverer komplet spillertøj til samtlige afdelinger fra og med U-9, i øvrige afdelinger leveres spillertrøjer.
  • Klubben sørger for bolde, overtræksveste, holdere til egne drikkedunke og øvrige rekvisistter.
  • Turneringsudgifter til JBU og evt. DGI
  • Holdgebyr til max, 2 danske udendørsstævner pr. hold.
  • Deltagergebyr for 1 træner og 1 holdleder til max. 2 danske udendørs stævner.
  • Holdgebyr til max. 2 indendørsstævner (JBU + Klubstævne)
  • Det er vedtaget at både pige og drengeafdelingen har mulighed for at deltage i et udenlansk fodboldstævne, hvor klubben dækker et større beløb. Det er dog en betingelse at afdelingerne aktivt deltager i aktiviteter for at samle penge til turen via uddeling af telefonbøger og salg af lodsedler. Overskuddet ved disse arrangementer er i princippet klubbens, men vil i stort omfang blivet udloddet til afdelingerne. Øvrige sponsorindtægter er også Ikast KFUM Fodbolds ejendom, og kan ligeledes søges af afdelingerne, men sponsoraterne må ikke gå ud over de sponsoraftaler Ikast KFUM Fodbold nornalt har med pågældende virksomheder.
Det er ikke tilladt nogen afdeling at oprette konti i noget pengeinstitut. Al indbetaling skal foregå gennem klubbens
kasserer og indsættes på klubbens konto i klubbens pengeinstitut.

 • Planlangte udgifter til et stævne kan også ombyttes til et socialt arrangement i klubhuset(spørt i økonomiudvalget)
  • Afholdelse af opstartsmøde, hvor klubben er vært ved kaffe til forældrer og en sodavand til spillerne
  • Afholdelse af afslutningsfest for samtlige afdelinger.
  • Klubben betaler ikke udgifter til øvrige møder i de enkelte afdelinger, ej heller spillernes deltagergebyr ved stævner både i Danmark og i udlandet,
  • Spillerne betaler årskontingent som dækker både sommerturnering og indendørsstævner samt deltagergebyr ved stævner.
Om klubben
Hold og årgange
Baneoversigt
Kontingent
KFUM Fodbold Events Sponsor Billeder Kalender Turneringer/Kampe Klubdragter Kantine Kontakt Bestyrelse Find os
Ikast KFUM fodbold