IKAST KFUM FODBOLD

en fodboldklub i udvikling


Har du spillet fodbold eller været med som forælder, så vil næsten alle give os medhold i dette.
Antallet af aktive i sydbyens fodboldklub var for 5 år siden omkring 200 medlemmer; i 2004 forventes antallet at blive ca. 375 medlemmer.
Dette har selvfølgelig forpliget klubben og bestyrelsen, hvorfor de fysiske rammer selvfølgelig måtte udvides. Dette er også sket delvis med midler fra KFUM idræts egen kasse, men den største part er kommet fra Ikast kommune. Nu råder vi i sydbyen ovet et klubhus og baner der når græsset bliver grønt, er endog særdeles flotte, men som i faciliteter og størrelse også passer til antallet af aktive fodboldspillere.


Ikast KFUM fodbold - FC Ikast Damefodbold

Ikast KFUM Fodbold deltog i 2003 i møder omkring pige/damefodbold. I samtalerne deltog også IFS, TFIK, og konsulenter fra JBU. Resultatet heraf blev at alle piger, dame junior, og senior damer skulle spille i KFUM. Bestyrelsen besluttede derfor at oprette en sideløbende afdeling der fik navnet FC Ikast Damefodbold.


Ungdomsudvalg

I vor handlingsplan for 2003 indgik 4 punkter

Disse punkter har vi arbejdet på gennem året og det er noget der ikke bare stoppes selv om det fungerer i dag, da vi ser det som en løbende proces der også skal udvikles i årene fremover.


Senior afdelingen

Vi glæder os meget over at klubben også i 2004 råder over gode trænere. John Baastrup der også var træner i 2003, spillede holdet i serie 3. Mine forventninger er med Johns ord da også at der allerede i løbet af et par år er mulighed for at spille i serie 2.

Fremtiden

Ikast KFUM fodbold er en breddefodboldklub. Der skal altid være plads og ulighed for alle til at kunne spille fodbold. Også som miniput har man brug for positive oplevelser, men det betyder selvfølgelig ikke at vi ikke har ønsker om at udvikle spillere og hold. Derfor tror jeg at det vil være godt for klubben at fortælle at der er noget der hedder 1. og 2. hold. Dette er ikke negativt, da det altid vil være godt at børn spiller mod jævnbyrdige modstandere.
Hvor kan man så i øvrigt få frisk luft i lungerne og samtidig få al den motion man selv har lyst til?
Selvfølgelig på en fodboldbane.
Til slut vil jeg gerne minde om at vores fodboldklub aldrig vil være bedre end den omtale vi får, og hvad spillere, forældre og ledere vil og kan gøre den til.

God sæson 2004 til spillere og ledere
Erik Jokumsen - Formand