Unibank1.gif (1397 bytes)

Danica.gif (4049 bytes)

edbgruppen.gif (15065 bytes)

Klubben | Aktiviteter | Holdinfo | Om hjemmesiden | Nyt på siderne

kfum-logo.jpg (36362 bytes)


KFUM Idræt

 


Nyt Idrætscenter i den sydlige del af Ikast by

Ikast KFUM Idræt har i 2000 med sine 5 afdelinger været aktivt med til at udarbejde projektbeskrivelsen for en ny hal i sydbyen.

Projektbeskrivelsen tilgodeser klubbens aktuelle behov for idrætsfaciliteter og klubbens ønsker for den nærmeste fremtid er også indbygget.

Klubben har haft et godt og konstruktivt samarbejde med kommunes repræsentanter og de øvrige medlemmer i gruppen

KFUM Idræt har i mange år kæmpet for at få egne idrætsfaciliteter og i 1987 lykkedes det at få eget klubhus og fodboldbaner ved Thrigesvej, men klubbens øvrige afdelinger er stadigvæk spredt rundt omkring i byen med fælles klublokaler ved Hyldgårdsskolen.

Hårdt presset af behovet for en ny hal, flere fodboldbaner og omklædningsrum foranledige klubben at Årstidens Arkitekt i 1997 udarbejdede et projektforslag til et idrætsanlæg med 2 haller i forbindelse med et planlagt grønt område ved Uhregårds alle.

Dette projekt kunne opfylde klubbens nuværende og fremtidige behov ligesom der var mulighed for samspil med en række andre foreninger og brugergrupper i sydbyen. Samtidigt fik man opfyldt det største og allervigtigste behov for klubben at blive samlet under et tag, et sted hvor de 5 afdelinger kan dyrke fælles klubliv.

For at tilgodes disse forhold peger KFUM Idræt enstemmigt på en placering ved Uhregårds alle, her er der to muligheder ved motorvejen eller ved klubhuset. Placeringen ved motorvejen har økonomiudvalget valgt at fravælge, fordi en placering her vil reducere erhvervsarealerne langs motorvejen.

En placering ved klubhuset opfylder KFUM Idræts ønsker om et samlet idrætscenter .

Stedet ligger også utroligt godt for at betjene de kommende udstykninger vest for Brandevej.

Løsningen ved klubhuset er samtidig den billigste med en pris på ca. 15 millioner kr. til sammenligning koster en løsning ved Hyldgårdsskolen ca. 20 millioner kr.

KFUM Idræts 5 afdelinger med sine over 1000 medlemmer håber nu og tror på at opførelsen af et nyt idrætsanlæg hvor klubben kan blive samlet snart kan blive en realitet.

Klubben har gennem mange år sparet op til formålet og har nu over en million kr. at skyde i projektet foruden den kapital som ligger i klubhuset på Thrigesvej. 

Jørgen Poulsen