Unibank1.gif (1397 bytes)

Danica-eftersyn.gif (5169 bytes)

edbgruppen.gif (15065 bytes)

Klubben | Aktiviteter | Holdinfo | Om hjemmesiden | Nyt på siderne

kfum-logo.jpg (36362 bytes)

Opdatering

.

Om Ikast KFUM Fodbold's hjemmeside

Løbende og aktuel medlemsinformation er en stor opgave i alle idrætsklubber, ikke mindst hvor en stor del af medlemmerne er mindre børn. Internettet som elektronisk opslagstavle er en oplagt måde løbende, hurtigt og billigt at formidle aktuel information i en tid, hvor nettet vinder stadig større udbredelse og bliver tilgængeligt for stadig flere - i hjemmene, på skoler og biblioteker samt på arbejdspladserne.Og indenfor meget overskuelig tid sikkert også via TV.

Det er bestyrelsens og sponsorudvalgets håb at vor hjemmeside må blive brugt flittigt af trænere og ledere til at formidle oplysninger til klubbens medlemmer, børnenes forældre og andre interesserede - og at denne målgruppe vil "kikke tit og ofte på opslagstavlen". Informationer der ønskes viderebragt via nettet bedes afleveret til undertegnede - helst på et elektronisk medie ( eller diskette).

Fra sponsorudvalgets side ser vi hjemmesiden som en atraktiv måde for vore sponsorer at støtte os på, idet man her får en mere kontinuerlig eksponering end i trykt materiale, der ofte ender i papirkurven efter kort tid.  Vi har derfor udarbejdet et annoncekoncept for vor hjemmeside, der giver gode muligheder for at støtte os med både små og lidt større midler. Interesserede er altid velkommen til at kontakte sponsorudvalget herom.

Tak til Unibank, Danica og EDB Gruppen, der på basis af vort pålæg i 1999 gav os kontant støtte, der gjorde det muligt at realisere projektet.

Og tak til / Rene Birk Laursen for kyndig faglig bistand med hjemmesidens opsætning.

Henning Kvisgaard