Unibank1.gif (1397 bytes)

Danica.gif (4049 bytes)

edbgruppen.gif (15065 bytes)

Klubben | Aktiviteter | Holdinfo | Om hjemmesiden | Nyt på siderne

kfum-logo.jpg (36362 bytes)

Klubhus
Baneanlæg
Kantine
Bestyrelse
Udvalg mv.
Trænere mv.
Pokaler
KFUM Idræt

 

 

 

 

 

 

 

 

oklogo(1).gif (900 bytes)

.

Fodboldklubben

Ikast KFUM Fodbold er en afdeling af KFUM-Idræt, Ikast med selvstændig bestyrelse og økonomi. Fodboldafdelingen er etableret i 1970, og holdt i klubbens første 20 år til rundt omkring på skolerne i Ikast by.

Vores nuværende klubhus og baneanlæg er beliggende på Thrigesvej 17 i den sydlige del af Ikast by (umiddelbart syd for Marie Bregendals Vej) , hvor den største del af byens nybyggeri har fundet og fortsat finder sted.

Det betyder masser af børn og unge, som det er klubbens formål at tilbyde fodbold med speciel vægt på et godt socialt miljø, hvor der er plads til alle og tilknytning til voksne trænere og holdledere.

Indtil 1. august 2000 samarbejde klubben med Ikast Kommune omkring en naturbørnehaves brug af klublokalerne, hvilket har medvirket til, at fodboldklubben fremstår som et aktiv for beboerne i hele den sydlige bydel og er et sted, hvor et stort antal børn og unge har deres daglige gang. Men løbende tilgang af nye medlemmer betyder, at forholdene for vore over 300 medlemmer til tider er trange. I 2001 resulterede det i, at der fra byrådets side blev givet tilsagn om at medvirke til en udvidelse af klubhuset. Det forventes at udbygningen påbegyndes i løbet af år 2002.

Forberedelserne til 2002 sæsonen er i fuld gang, og der forventes mange nye tiltag fra den nyvalgte bestyrelse. Således er det planen igen af afvikle Skole & Gadefodbold d. 29.-30. juni. Så reserver allerede nu denne week-end. 

Klubbens økonomi hviler på medlemskontingenter, der senest blev reguleret på generalforsamlingen d. 29.01.01, brugerbetaling, tilskud fra det offentlige, samt sponsorstøtte i øvrigt.

I 1998 havde vi specielt den glæde, at vi - på lige fod med 2 andre sportsklubber i byen - via Kvickly fik en sponsoraftale, således at vi ved at formidle benzinkort til OK, kan opnå et sponsorbidrag, hvis størrelse bl.a. afhænger af, hvor meget brændstof der bliver købt på de respektive kort. Støt klubben ved at lade os formidle dig et OK Benzin kort, og brug det så hver gang du tanker, til Danmarks laveste standerpriser.

KFUM'ere kører OK!