Unibank1.gif (1397 bytes)

Danica-eftersyn.gif (5169 bytes)

edbgruppen.gif (15065 bytes)

Klubben | Aktiviteter | Holdinfo | Om hjemmesiden | Nyt på siderne

kfum-logo.jpg (36362 bytes)

 

.

Referat af Sportsudvalgsmøde d. 7. marts 2002:

Deltagere: Claus Andersen, John Baastrup, Svend Erik Andersen, Erik Laursen, Thomas Kirkeby (sup. for Michael Ravn), Bent Østergård, Erik Jokumsen (observatør) og Flemming Andersen ( referent ). 

1/Tilmelding af turneringshold:

Klubben vil hovedsagelig få hold i JBU’s rækker. Mikro 94 og nogle af de mindste pigehold interesserer sig for DGI’s turneringer.

Sportsudvalget sætter sin lid til, at Vagn Troelsen (også) i år forestår holdtilmeldingerne. Sportsudvalget vil arbejde på at indføre nogle tidligere rutiner omhandlende holdtilmeldinger. 

2/Evaluering af træner-/ledermøde d. 25/2-02:

Sportsudvalget var tilfreds med mødet afvikling.

John B. har fået redigeret sine visioner med udvalgets arbejde. Hensigtserklæringerne fremstod klare og realistiske (opnåelige).

John beklagede, at der ikke var et stykke smørrebrød til mødedeltagerne denne aften, det skyldtes en forglemmelse. 

3/Beskyttelse af bane 3 og 4:

Det blev besluttet, at tildele Erik og Claus kompetence til at træffe beslutninger

omkring anvendelsen af bane 3 og 4.

Trænere/ledere, der måtte være i tvivl om hvorvidt banerne bør anvendes, er pligtige til at kontakte Claus Andersen eller Erik Laursen vedr. spørgsmålet. 

4/Aftale med målmandstræner:

John Baastrup har truffet aftale med en erfaren målmand for sæsonen 2002. Målmandstræneren vil indlede sit arbejde med junior-,ynglinge og senior- målmænd; han vil arbejde med 4-mandsgrupper. Senere på foråret vil målmandstræneren træne een gang med de øvrige ungdomsafdelinger, ligesom der vil være een gang for samme årgange i efteråret. Det er hensigten at klubbens egne målmænd på sigt skal lade sig inspirere til at arbejde med de yngste keepere. 

5/Udvikling af klubbens egen spillestil:

I forbindelse med et løbende trænerkursus, som John deltager i, vil han gøre sig nogle erfaringer med udvikling af en karakteristisk spillestil for Ikast KFUM. Der er foreløbig aftalt 8 træningspas med ynglingeholdet her i foråret. Herefter er det intentionen at forsøge at drage elementer af arbejdet ned i de yngre rækker.  

6/Sommerturneringer:

Erik Laursen har lavet en systematisk opstilling af det turneringsudbud, der findes lige nu. Skemaet rummer alle de oplysninger du behøver, når du gør dig overvejelser om året aktiviteter. Få en kopi hos dit sportsudvalgsmedlem eller hos Erik. 

7/Målmandshandsker:

Sportsudvalget tog følgende beslutning vedr. klubbens tilskud til målmands- handsker:

Senior, ynglinge, junior og drenge: Hver målmand kan få et par træningshandsker og et par kamphandsker.

Lilleputter og yngre årgange: Hvert hold kan få et par målmandshandsker.

Der er truffet klare aftaler med Rene’ i Sportspartner, om hvilke handsker klubben betaler - der er tale om et begrænset udvalg.

Rekvisitioner til målmandshandskerne udstedes af Erik Laursen. 

8/”Idræt på tværs” - en ide’:

Bent Østergård refererede til samtale med en engageret far, der har relationer til DGI. Den pågældende havde ide’er gående i retning af et arrangement, hvor forskellige idrætsgrene gik sammen for at præsentere og udbyde deres sport.

Bent ser muligheder i ide’en, han kan godt forestille sig, at vores juniorafdeling vil kunne profitere at et sådan arrangement.

Der blev ikke taget beslutninger vedr. dette punkt. 

Næste møde i sportsudvalget er tirsdag d. 9. april kl. 19.00