Unibank1.gif (1397 bytes)

Danica-eftersyn.gif (5169 bytes)

edbgruppen.gif (15065 bytes)

Klubben | Aktiviteter | Holdinfo | Om hjemmesiden | Nyt på siderne

kfum-logo.jpg (36362 bytes)

 

.

Referat af Sportsudvalgsmøde d. 9. April 2002:

Deltagere: E. Laursen, M. Ravn, E. Jokumsen, S.E Andersen, og  J.Baastrup (referent).

 

Afbud: C. Andersen, B. Østergård, og P. Christensen

- Brian Jensen (Er han ikke længere i suv ?).
 

Der blev taget udgangspunkt i tidligere møde af møde 7. Marts 2002.
 

Ad. 1. Tilmelding af turneringshold:

Skulle nu være på plads til alle tilfredshed.
 

E. Laursen: Vær opmærksom på OPRYDNING i boldrummet. Boldrummet skal ALTID være PÆNT OG RENT. (Dårlige bolde, kegler og rekvisitter skal VÆRE i materialerummet). (Glemt tøj, støvler og andet skal i omklædningsrummene trækasser). Det kan ikke være så svært. ! ! !
 

Ad. 4. Aftale med målmandstræner:

Målmandstræning er nu iværksat.

Det ser ud til at fungere.
 

Ad. 5. Udvikling af klubbens egen spillestil:

J. Baastrup er påbegyndt samarbejde med M. Ravn omkring trænings pas

Af ynglinge (spillestil for IKAST KFUM). 1. træning gik godt.!!
 

Ad. 6. Sommerturneringer:

Tilmelding til tidligere omdelte stævne, Tilbud er d. 15 April 2002.

Husk dette. !

E. Laursen har et skema over turneringsudbud, der findes lige nu.

 
                      FLOT ARBEJDE ERIK!
 

PR./AVIS: Vi skal mere ud i medierne (omtale). Hver enkelt hold opfordres til SELV at aflevere "kampreferat" til Ikast avis - Søndag aften - Husk det nu ! ! 

E. Jokumsen: Erik forsøger at få lavet et hjemme runde kamp program til opsætning i

                             "kassen" + div. Steder i byen.!

                             Han vil kontakte Heine Thygesen omkring dette.(Tidl. S. 3 Holdleder) 

Til Trænere: Få spillerne til at hjælpe med opsætning 

Bane 3 og 4: Vi skal sørge for at de SMÅ Micro spillere IKKE skal rundt og bære

7 mands må1- det kan de ikke !

Bane 3            : 4 stk.        7 Mands MÅL

                            2 -          11 Mands MÅL (Faste)

                            1 -          11 Mands MÅL (Flytbar)

Bane 4            :   2 - "Håndbold må1"

                            2 -          11 Mands Mål (Faste)

                            1 -          11 Mands Mål (Flytbar)

OBS                 : Man må gerne flytte mål - MEN!! - De skal tilbage igen                            HUSK DET ! !

Alkohol           : Ved næste suv møde fastsætte dette!

Suv                   : På opfordring fra JBU - omgang med pige spillere - Tages op. 

FS Midt/Vest: E. Jokumsen kontakter B. Østergård for kommentar

                         Vedr Damejunior /pige

 

KFUM / KØLKÆR: Mundtlig aftale er på plads.

Vi mangler skriftlig  Erik  Bent

Næste møde: 7 Maj kl. 19.00 2002.