Unibank1.gif (1397 bytes)

Danica.gif (4049 bytes)

edbgruppen.gif (15065 bytes)

Klubben | Aktiviteter | Holdinfo | Om hjemmesiden | Nyt på siderne

kfum-logo.jpg (36362 bytes)

Klubhus
Baneanlæg
Kantine
Bestyrelse
Udvalg mv.
Trænere mv.
Pokaler
KFUM Idræt

 

.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens daglige drift i samarbejde med de nedsatte udvalg mv. og skal sikre, at der tilbydes fodbold for alle uanset fodboldmæssig kunnen.

Der blev sidst afholdt valg til bestyrelsen på generalforsamlingen den 28. januar 2002. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand.
Erik Jokumsen
Jeppe Åkjærsvej 10
7430 Ikast                          Tlf. 9715 4510
E-mail:
Bestyrelsesmedlem.
John Båstrup
Hyldgårdsparken 12
7430 Ikast                          Tlf. 9725 0150
E-mail: 
Kasserer.
Vagn Troelsen
Irisparken 5
7430 Ikast                          Tlf. 9715 4528
E-mail:
Bestyrelsesmedlem
Svend Erik Andersen
Broholmvej 44 A
7430 Ikast                          Tlf. 9715 5740
E-mail:
Bestyrelsesmedlem.
Michael Østergaard
Fynsgade 21
7430 Ikast                         Tlf. 9660 0908
E-mail:
Bestyrelsesmedlem.
Claus Andersen
Hejrevej 22
7430 Ikast                          Tlf. 9715 7306
E-mail:
Næstformand.
Jørgen Poulsen
Holbergs Vej 27
7430 Ikast                          Tlf. 9715 2314
E-mail:
Suppleant
Lars Sander
Edith Rohdes Vej 83
7430 Ikast                          Tlf. 9725 2738
E-mail:

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, mens suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

EJ, SEA og JB blev valgt i år 2002, og er således alle valgt til udgangen af år 2003.

VT , JP
, MØ og CA blev alle valgt i år 2001
De er således alle valgt til udgangen af år 2002.

LS
blev genvalgt som suppleant for året 2002.

For at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, er suppleanter meget velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Aktivitetskalender: